Om Studio Dog

Studio Dog är ett nätverk av hundfrisörer som är unikt för branschen, med instruktörer som utbildade i pedagogik och metodik och med stor kunskap i klippning/trimning av hundar. Instruktörerna är utvalda för sin gedigna kunskap, förmåga att lära ut och sitt nyfikna ödmjuka sinnelag. Under utbildningarna kan Du som student tryggt veta att du har lärare som är uppdaterade med de senaste kunskaperna från hundfrisörbranschen.

Studio Dogs vision är att kvalitetssäkra hundfrisörsyrket så att blivande hundfrisörer, hundar och hundägare med trygghet och får den kunskap och omvårdnad de förtjänar.

SKK Logotyp

Samarbete med övriga djurbranschen

Studio Dog samarbetar med andra aktörer i branschen och det har bl a lett till en fördjupad utbildning av Realskolans lärare och Realgymnasiet införde 2016 en obligatorisk kurs i pälsvård för hund- och djurvårdselever åk 1.

2016 gjordes även en stor satsning tillsammans med Svenska Kennelklubben att försöka certifiera även befintliga hundfrisörer, något som resulterat i att branschorganisationen för hundfrisörer, SVHF, nu startat arbetet i att utforma Gesällbrev.

Historia

Ansvarig för Studio Dog och det nätverk av instruktörer och utbildningar som tillhandahålles under varumärket är Hanna Casell.

Med 30 år i hundfrisörsbranschen är Hanna väl förtrogen med pälsvård, hundars beteende och vikten av god service till kunder. Under 15 år drev och utvecklade hon en hundfrisörssalong i Linköping, utbildade hundfrisörer från hela Sverige (och delar av Europa) och handledde skolelever. Resan gick från en enmanssalong på 15 kvm i en djurbutik till en fristående salong på 250 kvm med 6 stycken kollegor - en häftig resa i hundfrisörvärlden med inslag av klipptävlingar i Europa, produktutveckling, utbildningsprogram för certifiering av hundfrisörer mm.

4 egna varumärken har tillkommit under resan (salonger, pälsvårdsprodukter och utbildningsbolag) och hon var expertis i uppbyggandet av Trimmis (hundsalonger i Arken Zoo). 2016 överläts salongen Fyra Tassar, till två kollegor och mer tid satsades på Studio Dog, uppdraget som branschrepresentant inom Zoobranschens Riksförbund, Zoorf och utvecklingen av en övergripande certifiering av svenska hundfrisörer.

Under åren har hon mött djurbranschens många aktörer, suttit med i DYN (Djurbranschens Yrkesnämnd), samarbetat med SKK (Svenska Kennelklubben), suttit i många möten på JBV (Jordbruksverket) och varit med om att försöka utveckla, påverka och lyfta branschen. Född entreprenör med en stor kreativitet och flexibilitet i samband med nyfikenhet präglar hennes personlighet.

Utbildningsformen, studiematerialet och proven

Utbildningarna till hundfrisör sker direkt i branschen, av pedagogiskt utbildade instruktörer. Hannas 30 års erfarenhet av pälsvård, hundkunskap och med en pedagogisk bakgrund som lärare har format grunden till den utbildningsmodell som instruktörerna, anslutna till Studio Dog, använder. Kurserna hålls i salonger med hundar av olika slag. Detta ger en tydlig bild av yrkets innehåll och de vardagliga innehåll som finns för en hundfrisör. Den teoretiska biten vävs in i möten med individer och ger en djupare kunskap och insikt. Parallellt med den praktiska undervisningen har eleven ett studiematerial att läsa. Materialet är noga utvecklat i samarbete med flertalet kunniga ur hela djurbranschen.

  • Anatomi och raser
  • Näringslära
  • Vård och hälsa
  • Spa och pälsvård
  • Trim och klipp
  • Att driva en hundsalong

I tillägg till materialet finns rasbok, hundens beteende och lagtexter (ex Djurskyddslagen)

Under Grundkursen görs en teoretisk test av elevens övergripande kunskaper, där eleven måste ha minst 70 % rätt för ett godkänt resultat.

Etisk kod för hundfrisör

Samarbete med djurbranschen

Nära samarbete med djurbranschen (veterinärer, skolor, kollegor) ger en bred plattform av kunskapsinflöde in i materialet som ständigt utvecklas. Materialet följer den Kravspecifikation som utvecklades för att certifiera hundfrisörer i Sverige, ett uppdrag som startade i samarbete med Svenska Kennelklubben 2016 men som nu övergått i utbildningsform. I alla utbildningarna som erbjuds inom Studio Dog finns ett väl genomlyst och bearbetat material. Alla kurser avslutas med ett praktiskt prov och de följer SWEDACs certifieringsmodell ISO/IEC 17024 och den kravspecifikation som utformats för kurserna.

Det nära samarbetet som finns med Lärande i Sverige gör att många gymnasieelever kan påbörja sin väg mot certifierad hundfrisör redan under studietiden och det lärlingssystem som utvecklats.

Den produktkunskap och service som finns hos leverantörer och slipverkstäder är något som lyfts fram i utbildningen och vikten av bra relationer med dessa. Att nämna några samarbeten: 4Dogs, Parma, Lyckliga Fåret, K9, Allergenius.

Studio Dog är medlemmar i:

SKK Logotyp